Komornik Sądowy

Funkcjonariusz publiczny - jakim jest Komornik - prowadzi postępowania egzekucyjne na wniosek wierzyciela wsparty tytułem wykonawczym - czyli wyrokiem lub nakazem wydanym przez sąd.

KOMORNICY SĄDOWI PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU

ELWIRA KRUPA

UL. Powstańców Śląskich 6 lok. 6, 49-300 Brzeg

tel.: 77 44-44-300

fax.: 77 44-44-301

Komornik Brzeg << www.komornikbrzeg.com

mail: sekretariat@komornikbrzeg.com

Maciej Kowalczyk

Bolesława Chrobrego 33 49-300 Brzeg

tel.: (0-77) 416-27-14

email: brzeg1@komornik.pl

Adam Piecuch

1 Maja 5/2 49-300 Brzeg

tel.: (77) 416-50-22 fax: (77) 444-01-55

email: brzeg2@komornik.pl

Jacek Pawiłowicz

Powstańców Śl. 6 II p. 49-300 Brzeg

tel.: 77 413-42-29 fax: 77 414-51-09

email: brzeg.pawilowicz@komornik.pl

Właściwość Sądu Rejonowego w Brzegu obejmuje obszar miasta Brzeg oraz gmin: Skarbimierz, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Popielów.

 

Komornik Sądowy jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości po spełnieniu szeregu wymogów.

Skuteczność postępowań komorniczych jest wynikiem wielu okoliczności konkretnej sprawy. Najważniejsza jest zasobność dłużnika, kolejną skłonność komornika do czynności (zwłaszcza terenowych) jak i ilość informacji o dłużniku i jego majątku jaką komornikowi przekazuje wierzyciel.
 

Licytacje komornicze prowadzone są w trybie egzekucji sądowej celem zaspokojenia należności - spłacenia długów.


Komornicy działają przy Sądach Rejonowych co oznacza tyle, że:

 

KOMORNICY SĄDOWI PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

Wrocław, Oleśnica, Brzeg, Opole, Namysłów, Oława, Kluczbork